tarihteilkler.com - 24/3/2018

Türkiye'den tarihte ilkler
Dünya'dan tarihteki ilkler
İLK TÜRKÇE SÖZLÜK
İLK TÜRKÇE SÖZLÜK | Geri Dön
Facebook'da paylaş Facebook'da Paylaş
Kaşgarlı Mahmut'un Araplara Türkçe öğretmek
amacıyla 1072-1074 yıllarında yazdığı
"Divan-ı Lûgati't-Türk" (Türk Dilleri Sözlüğü)
adlı eseridir. 7 bin 500 sözcük içerir.,


İLK TÜRKÇE SÖZLÜK olayı ilkleri yazısı oku bul İLK TÜRKÇE SÖZLÜK alakalı konusu ile alakalı bilgiler


Rastgele tarihten bir ilk
İLK BEBEK KUVÖZÜ

Anasayfa'ya geri dön
* * *
Türkiye'den İlkler | Dünya'dan İlkler | Gizlilik

Tarihteilkler.com

* * *